رشته های منابع طبیعی(کارشناسی)

ردیف

گروه آموزشی

رشته تحصیلی

1

محیط زیست

مهندسی منابع طبیعی

2

مرتع و آبخیزداری

مهندسی منابع طبیعی

3

جنگلداری

مهندسی منابع طبیعی

4

شیلات

مهندسی منابع طبیعی

5

صنایع چوب

مهندسی منابع طبیعی

 

رشته های فنی-مهندسی(کارشناسی)

ردیف

گروه آموزشی

رشته تحصیلی

1

مکانیک

فنی و مهندسی

2

کامپیوتر

فنی و مهندسی

3

عمران

فنی و مهندسی

4

برق-الکترونیک

فنی و مهندسی

 

رشته های علوم پایه(کارشناسی)

ردیف

گروه آموزشی

رشته تحصیلی

1

شیمی دارویی

علوم پایه

2

شیمی محیط زیست

علوم پایه

3

زیست شناسی عمومی

علوم پایه

4

زیست شناسی گیاهی

علوم پایه

5

آمار و کاربردهای آن

علوم پایه

6

ریاضی و کاربردهای آن

علوم پایه

 

رشته های منابع طبیعی(کارشناسی ارشد)

ردیف

گروه آموزشی

رشته تحصیلی

1

آلودگ های محیط زیست

مهندسی منابع طبیعی

2

مرتع

مهندسی منابع طبیعی

3

جنگلداری

مهندسی منابع طبیعی

4

شیلات

مهندسی منابع طبیعی

5

آبخیزداری

مهندسی منابع طبیعی

6

آمایش و ارزیابی سرزمین

مهندسی منابع طبیعی

7

صنایع چوب

مهندسی منابع طبیعی

 

رشته های فنی-مهندسی(کارشناسی ارشد)

ردیف

گروه آموزشی

رشته تحصیلی

1

عمران-رودخانه

فنی و مهندسی

2

عمران-سازه

فنی مهندسی

 

رشته های علوم پایه(کارشناسی ارشد)

ردیف

گروه آموزشی

رشته تحصیلی

1

شیمی آلی

علوم پایه

 


دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان

آدرس: خوزستان - بهبهان – ابتدای جاده بندر دیلم

کدپستی: 47189-63616

تلفن: 52721191 - 52721230 - 061

پست الکترونیکی : info@bkatu.ac.ir

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0