پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

شماره تلفن های دانشگاه: 52731371 - 52721191 - 52721230


شماره تلفن های داخلی دانشگاه
نام نام خانوادگي
نام واحد سمت  
ردیف تصویر نام و نام خانوادگي سمت نام واحد داخلي مستقیم
1 علی آبرومند هیات علمی گروه شیلات 2193
2 آذر آذری واحد کامپیوتر آموزش کل 2159
3 نسیم آرمان هیات علمی گروه مرتع و آبخیزداری 2226
4 آقاجاری خدمات رفاهی امور دانشجویی 2169
5 اپرا مسئول بیمه ها امور اداری 2111
6 اجتهادی کارشناس گروه محیط زیست دانشکده منابع طبیعی 2240
7 راهله احمدپور هیات علمی گروه زیست شناسی 2297
8 احمدی پور کارشناس امور فارغ التحصیلان آموزش کل 2136
9 علیرضا امیریان چکان هیات علمی گروه مرتع و آبخیزداری 2230
10 اکبری مدیر امور مالی 2117
11 ایرانی کارشناس امور اداری 2109-2110
12 بابلی امور قراردادها 2122
13 بارشی ارتباط با صنعت 2127
14 رضا بصیری هیات علمی گروه جنگلداری 2218
15 مهدی بنایی هیات علمی گروه شیلات 2188
16 زهرا بهمنی کوخدان معاون آموزشی دانشکده فنی و مهندسی 2323
17 پاراه کارشناس گروه شیمی 2307
18 لادن پورسرتیپ هیات علمی گروه صنایع چوب و کاغذ 2257
19 جعفری اداره سکونت امور دانشجویی 2161
20 جعفری زاده مسئول آزمایشگاه کارتوگرافی گروه مرتع و آبخیزداری 2229
21 چرامی صدور سند امور مالی امور مالی 2118
22 چیره آموزش کل 2164
23 حاجتی امور فرهنگی 2168
24 شاهرخ حاجوی روابط عمومی 2146
25 حسین وند دفتر مدیریت آموزشی و تحصیلات تکمیلی 2167
صفحه1از6123456.بعدي.برو


5.3.5.0
V5.3.5.0