پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

شماره تلفن های دانشگاه: 52731371 - 52721191 - 52721230

شماره تلفن های داخلی دانشگاه
نام نام خانوادگي
نام واحد سمت  
ردیف تصویر نام و نام خانوادگي سمت نام واحد داخلي مستقیم
1 علی آبرومند هیات علمی گروه شیلات 2193
2 آذرمهر آذری کارشناس آموزش آموزش کل 2159
3 نسیم آرمان هیات علمی گروه مرتع و آبخیزداری 2226
4 علیرضا آقاجری خدمات رفاهی امور دانشجویی 2169
5 مصطفی اپرا مسئول بیمه ها امور اداری 2111
6 مریم اجتهادی کارشناس گروه محیط زیست دانشکده منابع طبیعی 2240
7 راهله احمدپور هیات علمی گروه زیست شناسی 2297
8 طاهره احمدی پور کارشناس امور فارغ التحصیلان آموزش کل 2136
9 سید امین اصعری پری معاون اداری مالی و توسعه منابع معاونت اداری، مالی و توسعه منابع 2103
10 سیدعلی اصعری پری هیئت علمی گروه عمران دانشکده فنی و مهندسی 0
11 فریبا اکبری باغبانی مدیر امور مالی 2117
12 پیمان ایرانی کارشناس امور اداری 2109-2110
13 محمد بابلی کارشنلس حقوقی امور قراردادها 2122
14 فرخنده بارشی کارشناس ارتباط با صنعت ارتباط با صنعت 2127
15 رضا بصیری هیات علمی گروه جنگلداری 2218
16 مهدی بنایی هیات علمی گروه شیلات 2188
17 زهرا بهمنی کوخدان مدیر گروه کامپیوتر دانشکده فنی و مهندسی 2335
18 زهرا پاراه کارشناس گروه شیمی 2307
19 لادن پورسرتیپ هیات علمی گروه صنایع چوب و کاغذ 2257
20 مسعود جعفری زاده مسئول آزمایشگاه کارتوگرافی گروه مرتع و آبخیزداری 2229
21 فرزانه جعفری زاده بهبهان اداره سکونت امور دانشجویی 2161
22 بیتا چرامی صدور سند امور مالی امور مالی 2118
23 فهیمه چیره کارشناس آموزش کل آموزش کل 2164
24 یوسف حاجوی کارشناس روابط عمومی 2146
25 صادق حسین وند کارشناس نظام وظیفه دفتر مدیریت آموزشی و تحصیلات تکمیلی 2167
صفحه1از6123456.بعدي.برو


5.5.0.0
گروه دورانV5.5.0.0