پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


گزیده اخبار
بعدي    

اطلاعیه ها
   

انتشارات دانشگاه

مجلات خبری دانشگاه
کد خبر : ۵۰۸۲  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ 
۱۱:۴۹:۳
کد خبر : ۵۰۸۶  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ 
۱۰:۴۰:۱۶

کارگاه های آموزشی
کد خبر : ۵۱۴۶  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ 
۱۳:۳۳:۵۵
کد خبر : ۵۱۴۲  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ 
۹:۳۱:۳۷
کد خبر : ۵۱۴۱  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ 
۹:۲۲:۱۶
کد خبر : ۵۱۳۲  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ 
۱۱:۴۵:۴

رویدادها

 

 • بیش از 1500
  دانشجو
 • بیش از 12
  گروه آموزشی
 • بیش از 2000
  فارغ التحصیل
 • بیش از 26
  رشته تحصیلی
 • بیش از 80
  عضو هیأت علمی
5.5.0.0
گروه دورانV5.5.0.0