پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


گزیده اخبار
   

اطلاعیه ها

تاریخ ایجاد :
 ۱۳۹۳/۱۰/۱۹ 
تاريخ وقوع خبر :
 ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ 

تاریخ ایجاد :
 ۱۳۹۳/۱۰/۱۹ 
تاريخ وقوع خبر :
 ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ 

تاریخ ایجاد :
 ۱۳۹۳/۱۰/۲۱ 
تاريخ وقوع خبر :
 ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ 

تاریخ ایجاد :
 ۱۳۹۳/۱۰/۲۱ 
تاريخ وقوع خبر :
 ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ 

بعدي    

انتشارات دانشگاه

مجلات خبری دانشگاه
کد خبر : ۵۰۸۲  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ 
۱۱:۴۹:۳
کد خبر : ۵۰۸۶  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ 
۱۰:۴۰:۱۶

کارگاه های آموزشی
کد خبر : ۵۱۰۷  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ 
۸:۴۷:۲۷
کد خبر : ۵۱۰۳  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ 
۱۰:۲۸:۴۱
کد خبر : ۵۱۰۲  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ 
۹:۵۱:۱۰
کد خبر : ۵۰۹۶  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ 
۸:۶:۴۷

رویدادها

 

 • بیش از 1500
  دانشجو
 • بیش از 12
  گروه آموزشی
 • بیش از 2000
  فارغ التحصیل
 • بیش از 26
  رشته تحصیلی
 • بیش از 80
  عضو هیأت علمی
5.3.5.0
V5.3.5.0