جمعه, 1 تير 1403 EN
  • ساعت : ۱۴:۵۱
  • تاريخ :
     ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ 
  • تعداد بازدید : 148
اطلاعیه شماره 2: در خصوص پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون نیمه متمركز دكتری (Ph.D) سال 1403

ضمن آرزوی موفقیت برای پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون نیمه متمرکز دکتری (Ph.D) سال 1403 به اطلاع  می‌رساند نحوه‌ی نام‌نویسی، ارسال مدارک و زمان انجام مصاحبه مطابق فایل های پیوست میباشد. 

خواهشمند است با دقت دستورالعمل مربوطه را مطالعه فرمایید.

اطلاعیه شماره 2 دانشگاه صنعتی خاتم االنبیاء بهبهان در خصوص مرحله ارزیابی تخصصی آزمون نیمه متمرکز دکتری (D.Ph)سال 1403

راهنمای آماده سازی و ارسال مدارک جهت مرحله ارزیابی تخصصی آزمون نیمه متمرکز دکتری )D.Ph )سال 1403 دانشگاه صنعتی خاتم االنبیاء بهبهان

كاربرگ شماره ١: كار برگ مرحله دوم آزمون نيمه متمركز دوره دكتري (Ph.D) سال 1403 دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان

 


حوزه معاونت آموزشی دانشگاه

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

6.1.8.0
V6.1.8.0