دوشنبه, 5 خرداد 1399 EN
عنوان گروه خبري / روابط عمومی .
  • ساعت : ۷:۶:۱۷
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ 
  • تعداد بازدید : 487
طراحی و ساخت دستگاه جوجه كشی نیمه صنعتی هوشمند
دستگاه جوجه کشی نیمه صنعتی هوشمند در مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان با موفقیت طراحی و ساخته شد.

این دستگاه با هدف کسب تجربه و تولید دانش فنی و در راستای بومی سازی و حضور در بازار استان و عدم تولید دستگاه جوجه کشی در خوزستان توسط کارآفرینی  دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان توسط تیم کارآفرینی متشکل از آقایان زارعی و صفریان با سرپرستی دکتر مرادی عضو هیات علمی گروه مهندسی برق در شش ماه طراحی و ساخته شد.

در این دستگاه برای کنترل همزمان دما و رطوبت و افزایش بازدهی از کنترل کننده هوشمند استفاده شده است و این کنترل کننده باعث افزایش بازدهی دستگاه نسبت به نمونه های موجود در بازار بوده که در حال حاضر ظرفیت 80 تخم مرغ را دارد و با توجه به اینکه تمام مراحل طراحی و ساخت آن توسط تیم فناور انجام شده ظرفیت آن بنا بر تقاضا تا هر مقدار قابل افزایش است.

دکتر مرادی  سرپرست تیم کارآفرینی دستگاه،وجود مرکز جوار دانشگاهی را یک موهبت برای دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان جهت تبدیل به دانشگاه نسل سوم دانست و خواستار حمایت مسئولین برای حمایت جهت ادامه پروژه و ساخت نمونه های صنعتی آن شد.


امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.5.8.0
    V5.5.8.0