تقویم
تقویم فعالیت های آموزشی (نیمسال دوم) سال تحصیلی 97-96
ايجاد شده توسط : bkatu  |  تعداد دریافت : 0
تقویم فعالیت های آموزشی (نیمسال اول) سال تحصیلی 97-96
ايجاد شده توسط : bkatu  |  تعداد دریافت : 0
تقویم فعالیت های آموزشی (نیمسال دوم) سال تحصیلی 96-95
ايجاد شده توسط : bkatu  |  تعداد دریافت : 2
تقویم فعالیت های آموزشی (نیمسال اول) سال تحصیلی 96-95
ايجاد شده توسط : bkatu  |  تعداد دریافت : 6

دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان

آدرس: خوزستان - بهبهان – ابتدای جاده بندر دیلم

کدپستی: 47189-63616

تلفن: 52721191 - 52721230 - 061

پست الکترونیکی : info@bkatu.ac.ir

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0