جمعه, 7 بهمن 1401 EN
  • ساعت : ۱۳:۳۸:۱۵
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ 
  • تعداد بازدید : 250
محكومیت توهین نشریه فرانسوی شارلی ابدو به مقام معظم رهبری

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

6.0.9.0
V6.0.9.0