جمعه, 7 بهمن 1401 EN
  • ساعت : ۹:۳۶:۳۳
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ 
  • تعداد بازدید : 96
بازدید رئیس سازمان امور دانشجویان كشور از دانشگاه

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

6.0.9.0
V6.0.9.0