پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

فرم ثبت نام سامانه یادگیری آنلاین
  فرم ثبت نام سامانه یادگیری آنلاین دانشگاه خاتم الانبیاء بهبهان
  نام:  
  نام خانوادگی:  
  کد ملی:  
  شماره دانشجویی:  
  ایمیل:  
  موبایل:  
  نام درس:  
  نام استاد:  
  آدرس:  
  ارسال ثبت و ارسال مجدد

تذکر

*** دانشجویان عزیز، برای ورود به سامانه یادگیری آنلاین، User Name و Password شما در روز برگزاری کلاس فعال خواهد شد. 

*** جهت ورود به سامانه یادگیری آنلاین (LMS)، شماره دانشجویی = User Name و کد ملی = Password  می باشد.

***جهت ورود به کلاس آنلاین در تاریخ مقرر به لینک اطلاعیه مراجعه شود.


ویرایش فرم ثبت نام در سامانه یادگیری آنلاین
فرم ثبت نام سامانه یادگیری آنلاین
کدملی :   


 حذف

5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0