پنج‌شنبه, 10 مهر 1399 EN
  • ساعت : ۲۳:۴۸:۱
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ 
  • تعداد بازدید : 313
اطلاعیه شماره 1- ویژه اساتید
با توجه به شرایط بحرانی پیش آمده و با عنایت به بخشنامه جدید وزارت علوم مبنی بر اینکه دانشگاه مطابق با امکانات خود می‌تواند نسبت به ارایه دروس مجازی اقدام نماید طبق مصوبه شورای دانشگاه مورخ 10 اسفند 98 مقرر شد تا پایان اسفند کلیه کلاس‌های نظری بصورت مجازی ارایه شوند.

با توجه به شرایط بحرانی پیش آمده و با عنایت به بخشنامه جدید وزارت علوم مبنی بر اینکه دانشگاه مطابق با امکانات خود می‌تواند نسبت به ارایه دروس مجازی اقدام نماید طبق مصوبه شورای دانشگاه مورخ 10 اسفند 98 مقرر شد تا پایان اسفند کلیه کلاس‌های نظری بصورت مجازی ارایه شوند لطفا به متن اطلاعيه توجه شود..

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

5.7.2.0
V5.7.2.0