پنج‌شنبه, 10 مهر 1399 EN
  • ساعت : ۲۳:۴۲:۲۹
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ 
  • تعداد بازدید : 404
اطلاعیه شماره1- ویژه دانشجویان
با توجه به شرایط بحرانی پیش آمده و با عنایت به بخشنامه جدید وزارت علوم مبنی بر اینکه دانشگاه مطابق با امکانات خود می‌تواند نسبت به ارایه دروس مجازی اقدام نماید طبق مصوبه شورای دانشگاه مورخ 10 اسفند 98 مقرر شد تا پایان اسفند کلیه کلاس‌های نظری بصورت مجازی ارایه شوند. در این خصوص لطفا به اطلاعیه های واحد انفورماتیک توجه نمایید.

با توجه به شرایط بحرانی پیش آمده و با عنایت به بخشنامه جدید وزارت علوم مبنی بر اینکه دانشگاه مطابق با امکانات خود می‌تواند نسبت به ارایه دروس مجازی اقدام نماید طبق مصوبه شورای دانشگاه مورخ 10 اسفند 98 مقرر شد تا پایان اسفند کلیه کلاس‌های نظری بصورت مجازی ارایه شوند. در این خصوص لطفا به اطلاعیه های واحد انفورماتیک توجه نمایید.

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

5.7.2.0
V5.7.2.0