پنج‌شنبه, 10 مهر 1399 EN
  • ساعت : ۲۳:۵:۶
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ 
  • تعداد بازدید : 252
مصوب شدن برگزاری رسمی كلاس های مجازی
با توجه به شرایط بحرانی پیش آمده و با عنایت به بخشنامه جدید وزارت علوم مبنی بر اینکه دانشگاه مطابق با امکانات خود می‌تواند نسبت به ارایه دروس مجازی اقدام نماید طبق مصوبه شورای دانشگاه مورخ 10 اسفند 98 مقرر شد تا پایان اسفند کلیه کلاس‌های نظری بصورت مجازی ارایه شوند.

با توجه به شرایط بحرانی پیش آمده و با عنایت به بخشنامه جدید وزارت علوم مبنی بر اینکه دانشگاه مطابق با امکانات خود می‌تواند نسبت به ارایه دروس مجازی اقدام نماید طبق مصوبه شورای دانشگاه مورخ 10 اسفند 98 مقرر شد تا پایان اسفند کلیه کلاس‌های نظری بصورت مجازی ارایه شوند.  تاریخ شروع رسمي کلاس‌های مجازی متعاقباً اعلام خواهد شد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

5.7.2.0
V5.7.2.0