جمعه, 10 تير 1401 EN
  • ساعت : ۱۲:۲:۹
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۲/۰۳ 
  • تعداد بازدید : 208
اطلاعیه: تور بازدید دانشجویان از مركز كارآفرینی و رشد واحدهای فناور

تور بازدید دانشجویان از مرکز کارآفرینی و رشد واحدهای فناور

((به همراه بازدید از امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاه))

با توجه به برنامه ریزی های انجام شده توسط دفتر ارتباط با صنعت، تور بازدید دانشجویان از مرکز کارآفرینی و رشد واحدهای فناور در روز دوشنبه 1401/2/5 از ساعت 11:30 از درب اصلی دانشکده منابع طبیعی شروع خواهد شد.

این تور در راستای ترویج کارآفرینی و به منظور آشنایی دانشجویان گرامی با مرکز کارآفرینی و رشد واحدهای فناور و همچنین آشنایی با امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاه صورت خواهد گرفت.

***مسیـر ایـده تا کسـب کـار را بیـامـوزید***

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.9.0
    V6.0.9.0