يکشنبه, 5 بهمن 1399 EN
  • ساعت : ۱۲:۵۱:۱۸
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ 
  • تعداد بازدید : 381
اطلاعیه برگزاری كارگاه های آموزشی مجازی مهارت های زندگی و پیشگیری از اعتیاد و آسیب های اجتماعی

برنامه زمانی کارگاه های آموزشی مجازی مهارت های زندگی و پیشگیری از اعتیاد و آسیب های اجتماعی  توسط مرکز مشاوره دانشگاه برگزار

 لینک ورود به کارگاه ها

http://vc.bkatu.ac.ir/webinar

آموزش نحوه شرکت در کارگاه ها

 

ردیف

عنوان

مخاطبین

روز

ساعت

1

قوانین ارتباط عاطفی

دانشجویان

یک شنبه 14دی

15/21 - 20

2

راهکارهای افزایش توجه و تمرکز

دانشجویان

دو شنبه 15دی

15/21 - 20

3

مدیریت افکار مزاحم

دانشجویان

سه شنبه 16دی

15/21 - 20

4

مهارت جرآت ورزی و نه گفتن

دانشجویان

چهار شنبه 17دی

15/21 - 20

5

چالش های دوران دانشجویی

دانشجویان

پنج شنبه 18دی

15/21 - 20

6

کنترل استرس

دانشجویان

جمعه 19دی

15/21 - 20

7

تنفس بدون دود

دانشجویان

شنبه 20دی

15/21 - 20

8

تحریف های شناختی

کارکنان و هیات علمی

دو شنبه 22دی

21 - 20

9

چالشها و راهکارهای زندگی زناشویی

کارکنان و هیات علمی

دو شنبه 29دی

21 - 20

10

شناسایی و ارجاع دانشجویان دارای مشکلات عاطفی – رفتاری

کارکنان و هیات علمی

دوشنبه 6بهمن

21 - 20

11

با خشم خود چه کنم

دانشجویان

چهار شنبه 15بهمن

15/21 - 20

12

غلبه بر نوسانات خلقی

دانشجویان

پنج شنبه 16بهمن

15/21 - 20

13

باورهای غلط ممنوع

دانشجویان

جمعه 17بهمن

15/21 - 20

 

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0