جمعه, 10 تير 1401 EN
  • ساعت : ۲۰:۱۰:۲۱
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ 
  • تعداد بازدید : 643
اطلاعیه دفتر ارتباط با صنعت در مورد كارآموزی

دانشجویانی که هنوز گزارش های کارآموزی خود را تحویل نداده اند می توانند بدون نیاز به مراجعه حضوری، کلیه گزارش ها (گواهی کارآموزی از صنعت، فرمهای الف ب ج د و فرم تأیید نمره) را به آدرس ایمیل دفتر ارتباط با صنعت ارسال نمایند. مابقی  مراحل اداری توسط واحد ارتباط با صنعت پیگیری خواهد شد.

آدرس ایمیل:            industry@bkatu.ac.ir   

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    6.0.9.0
    V6.0.9.0