يکشنبه, 19 مرداد 1399 EN
  • ساعت : ۲۲:۵۲:۷
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ 
  • تعداد بازدید : 687
اطلاعیه شماره 6: شروع رسمی كلاس های آموزش مجازی
شروع رسمي فعالیت­ های آموزشی دانشگاه بصورت مجازي در ترم جاری از دوشنبه 26 اسفند 98 تا اطلاع ثانوی مي باشد.

***  اطلاعیه شماره 6  ***

 

ضمن آرزوی سلامتی برای همه هم‌وطنان، همکاران و دانشجویان عزیز، با توجه به شرایط پیش آمده ناشی از شیوع ویروس کرونا و ضرورت رعایت نکات بهداشتی، کلاس‌های دروس نظری تا برقراری شرایط عادی و بازگشایی دانشگاه­ها به صورت حضوری تشکیل نخواهد شد. با عنایت به بخشنامه­ های جدید وزارت علوم،تحقیقات و فناوری مبنی بر اینکه دانشگاه مطابق با امکانات خود می‌تواند نسبت به ارایه دروس نظری بصورت مجازی اقدام نماید، به منظور جلوگیری از وقفه بیشتر در امور آموزشی در طول ترم جاری، عطف به مصوبات مورخ 98/12/6 و 98/12/20 آموزشی دانشگاه و مصوبات شورای دانشگاه مورخ 98/12/10 و 98/12/21 مقرر شد تا بازگشت شرایط عادی کلیه کلاس‌های نظری بصورت مجازی ارایه شوند. از این رو ادامه فعالیت­ های آموزشی دانشگاه در ترم جاری از دوشنبه 26 اسفند 98 تا اطلاع ثانوی به صورت زیر اعلام می‌گردد:

1) با توجه به کندي سـرعت و قطع مکرر اینترنت و در نتیجه عدم امکان برگزاري تمامی کلاس‌هاي آموزشـی مجازي به صورت برخط (online)، اعضای محترم هیات علمی به تعـداد کلاس‌هاي نظري تشـکیل نشـده به دلیل شـیوع بیماري کرونا، به روش‌های ذیل نسـبت به تشکیل کلاس‌هاي مجازي اقدام نمایند:

1-1) کلاس‌ها بصورت برخط (online) با مراجعه به سامانه (www.bkatu.ac.ir/lms) برگزار شود. در این صورت ضبط فایل کلاس برای استفاده بعدی همه دانشجویان الزامی است. با شروع کلاس با زدن دکمه رکورد توسط استاد، کلاس به طور کامل ضبط می‌شود. فایل ضبط شده روی سرور نگهداری می‌شود و بعداً از طریق FTP توسط واحد انفورماتیک در اختیار دانشجویان و اساتید مربوطه قرار خواهد گرفت. توصیه می‌گردد برای اینکه بعداً روی سرور بتوان فایل‌های ضبط شده را تفکیک کرد حتماً مطابق فایل راهنمای ویدیویی قرار گرفته در سایت مشخصات کامل کلاس را در قسمت Name  و  Summary درج نمایید. تمامی فایل‌ها فقط با کسب اجازه از استاد مربوطه در اختیار دانشجویان قرار خواهد گرفت و در صورت تقاضای استاد درس، فایل‌های ضبط شده فقط در اختیار خودش قرار خواهد گرفت. ضمناً امکان دانلود فیلم‌های ضبط شده مستقیماً توسط دانشجویان وجود ندارد و دانشجویان صرفاً می‌توانند بصورت برخط (online) نسبت به مشاهده فیلم‌ها اقدام نمایند.

توجه شود که در این حالت هماهنگی با دانشجویان جهت برگزاری کلاس با استاد مربوطه خواهد بود. البته در صورت برنامه‌ریزی قبلی استاد مربوطه برای تشکیل کلاس‌ها و ارائه آن به واحد انفورماتیک، از طریق سایت دانشگاه اطلاع‌رسانی‌های لازم صورت خواهد گرفت. (این روش نیاز به اینترنت دارد).

 

1-2) کلاس‌ها بصورت آفلاین (offline) تشکیل شود. در این حالت دو روش ذیل پیشنهاد می‌شود:

1-2-1) با مراجعه به سامانه (www.bkatu.ac.ir/lms) بدون حضور دانشجو جلسه کلاس ضبط شود. بدیهی است دانشجویان امکان دانلود فایل کلاس را نخواهند داشت و صرفاً می‌توانند بصورت برخط (online) نسبت به مشاهده فیلم‌ها اقدام نمایند. (این روش نیاز به اینترنت دارد).

1-2-2) از طریق نرم افزار cam studio (نرم افزار مربوطه از طریق سایت دانشگاه قابل دانلود است) نسبت به ضبط فایل کلاس اقدام نمایند و فایل مربوطه را به واحد انفورماتیک تحویل دهند تا آن را در اختیار دانشجویان قرار دهد. (این روش نیاز به اینترنت ندارد). (راهنمای این روش بزودی در سایت دانشگاه قرار خواهد گرفت).

2) اعضاي محترم هیات علمی که نسـبت به تشکیل کلاس مجازي اقدام ننمایند، در صورت بازگشت به موقع شرایط عادي دانشگاه، می‌توانند طبق برنامه‌ریزي مدیران محترم گروه‌ها، از ظرفیت‌هاي پنجشـنبه و جمعه براي تشـکیل کلاس‌هاي حضوري جبرانی استفاده نمایند.

3) توجه فرماییـد که طولانی‌تر شـدن ترم در فصل گرما به راحتی امکان‌پـذیر نخواهـد بود. با توجه به شـرایط خاص منطقه‌اي و گرماي شدیـد تابسـتان در اسـتان خوزسـتان، طولانی‌تر شدن ترم جاري با کاهش شدید کیفیت برگزاري کلاس‌ها همراه بوده و مشـکلات زیادي براي دانشـجویان و محدودیت‌هاي دیگري نظیر تامین برق تابستان و ... به همراه خواهد داشت.

4) اولویت برگزاري کلاس‌هـاي حضوري جبرانی بـا دروس عملی (آزمایشـگاه، کارگـاه و ..) که امکان برگزاري مجازي ندارند خواهد بود. در حالت فعلی براي برگزاري فشرده دروس عملی و با در نظر گرفتن ظرفیت پنجشنبه‌ها و جمعه‌هـا، حـدود دو هفته زمان اضافه نیاز خواهـد شد که در صورت برقراي شـرایط مناسب، دروس جبرانی نظري پس از برگزاري آنها امکان پـذیر است. مـدیران محترم گروه‌ها ابتدا ساعات جبرانی کلاس‌هاي عملی را بصورت فشـرده برنامه‌ریزي و برگزار نموده و در صورت وجود زمـان اضافه و مهیا بودن شـرایط، نسـبت به برنامه‌ریزي ساعات جبرانی دروس نظري به ترتیب اولویت اقدام نمایند.

5) براي دروسـی که در بیش از یک گروه ارائه شـده‌اند، در صورت عدم ارائه مجازي برخی از آنها، امکان ادغام کلاس‌ها در کلاسـی که بصورت مجازي ارائه شـده است وجود دارد. در این صورت فایل کلاس مجازي برگزار شـده در اختیار کلیه دانشجویان قرار گرفته و سایر کلاس‌ها حذف خواهند شد.

6) طبق توصـیه کـارگروه آموزش الکترونیکی وزارت عتف، قطعاً اگر به هر دلیلی برخی از دانشجویان با مشکلاتی براي استفاده از بسترهاي کلاس‌هاي مجازي یاد شده روبرو بودند، دانشگاه تمهیدات ویژه‌اي جهت حذف دروس ایشان حسب درخواست آنها در نظر خواهند گرفت.

7) طبق اظهارات بیان شـده از سوي مسـئولین وزارت علوم نحقیقات و فناوري، با توجه به شـرایط پیش آمده ناشی از شیوع ویروس کرونا و عدم تشـکیل کلاس‌هاي حضوری دانشـگاه‌هاي سراسر کشور، وزارت عتف میزان تشـکیل کلاس‌هاي مجازي ترم جاري را به عنوان یکی از معیارهاي رتبه بندي و ارزیابی دانشگاه‌ها در نظر خواهد گرفت. لذا در مرحله اول، به منظور بقاي دانشـگاه و در مرحله بعد ارتقاي موقعیت دانشـگاه در بین دانشگاه‌هاي هم تراز، لازم است کلیه رؤسا، مـدیران و اعضاي محترم هیات علمی تمهیـدات لازم جهت برگزاري کلاسـهاي مجازي را در نظر گرفته و در این خصوص اقدام لازم به عمل آورند.

8) طبق بررسی­های انجام شده، دانشگاه­های سراسر کشور در حال برنامه­ریزی برای استفاده از ظرفیت تعطیلات سال نو جهت ارائه دروس مجازی خود هستند. پیشنهاد می­گردد کلیه اعضای محترم هیات علمی دانشگاه نیز از این ظرفیت استفاده نموده و نسبت به ضبط فایل کلاس­های جبرانی خود در تعطیلات نوروز و ارائه آن به واحد انفورماتیک اقدام فرمایند.

9) فایل راهنمای مخصوص اساتید و دانشجویان و همچنین فایل راهنمای ویدیویی در صفحه مخصوص آموزش الکترونیکی (مجازی) در سایت دانشگاه (www.bkatu.ac.ir/lms) موجود است.

10) ضبط فایل کلاس (با روش‌های ذکر شده در بند 1) با تایید مدیر گروه در خصوص محتوا معادل یک جلسه درسی جبرانی در نظر گرفته می‌شود.

11) کلیه اساتید محترم (هیات علمی و مدعو) می‌توانند از دانشگاه یا منزل نسبت به تشکیل کلاس‌های مجازی اقدام فرمایند.

12)  اساتید مدعو می‌توانند برای ارایه دروس مجازی به سایت مرکزی دانشگاه نیز مراجعه نمایند.

13)  کارشناسان واحد انفورماتیک مستقر در دانشکده‌ها پاسخگوی سوالات احتمالی شما در خصوص سامانه می‌باشند.

14)  در سامانه مجازی امکان ارایه فایل بصورت PDF و پورپوینت وجود دارد. توصیه می‌شود برای جلوگیری از بهم ریختن فونت‌ها، فایل پاورپوینت را تبدیل به PDF کرده و سپس فایل PDF را ارایه نمایید.

15)  تجهیزات مورد نظر برای برگزاری کلاس‌های مجازی شامل هدست، دوربین و قلم در واحد انفورماتیک موجود می‌باشد.

ضمن سپاسگزاری از تمامی همکارانی که در شرایط ویژه پیش رو همچون گذشته دانشگاه را در انجام وظایف خود یاری می‌رسانند، از کلیه اعضای محترم هیات علمی، مدیران و همکاران محترم دانشگاه انتظار می‌رود که با توجه به سیاست کنونی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص آموزش مجازی و ضرورت استمرار فعالیت‌های آموزشی عادی دانشگاه، تدابیر لازم را برای ادامه فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی فراهم ساخته و کلاس‌های آموزشی را در قالب آموزش الکترونیکی به صورت فراگیر برگزار نمایند.

 

با آرزوی موفقیت

اسماعیل فاطمی بهبهانی

معاون آموزشی و پژوهشی

 

 
   
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0