چهارشنبه, 4 خرداد 1401 EN
  • ساعت : ۱۶:۵۲:۲
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۲/۰۱ 
  • تعداد بازدید : 147
برگزاری اولین نشست شورای نظارت و ارزیابی و تضمین كیفیت دانشگاه در سال جدید
اولین نشست شورای نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه رو چهارشنبه در سالن جلسات حوزه ریاست با حضور دکتر احمد اسماعیلی سرپرست دانشگاه و اعضای جدید این شورا برگزار شد.

اولین نشست شورای نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه در سال ۱۴۰۱ با حضور دکتر احمد اسماعیلی سرپرست دانشگاه و اعضای جدید این شورا، در سالن جلسات حوزه ریاست دانشگاه برگزار شد.
دکتر احمد اسماعیلی رئیس شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه، در ابتدای مراسم ضمن خیر مقدم گویی و آرزوی قبول طاعات اعضای جدید شورای نظارت و ارزیابی و تظمین کیفیت دانشگاه، تاکید کردند که تحلیل نظام مند و راهبردی رسالت، اهداف و عملکرد دانشگاه برای شناسایی نقاط قوت و ضعف فرصت‌ها و چالش‌ها ضروری است بنابراین باید فرهنگ نظارت و ارزیابی در دانشگاه نهادینه بشود و این مسئله به ارتقاء کیفیت دروندادی و بروندادی دانشگاه کمک می کند نظارت ارزیابی به عنوان یکی از فرآیندهای اصلی برنامه ریزی بهبود کیفیت فعالیت های آموزشی، پژوهشی و فناوری، فرهنگی و اجتماعی، دانشجویی و اجرایی دانشگاه می باشد، در این زمینه لازم است که وحدت رویه در همه حوزه های عملکردی وجود داشته باشد و زمینه پاسخگویی به ذینفعان داخلی و بیرونی فراهم شود.
در ادامه دکتر شهرام یوسفی خانقاه دبیر شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه تاکید کردند که هدف شورا بررسی و تصویب طرح های پیشنهادی و ارائه پیشنهاد ها به ریاست دانشگاه، تنظیم و تصویب دستورالعمل های مرتبط  و نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا ها و دستورالعمل ها در تمامی حوزه های دانشگاه می باشد.
در ادامه این نشست اعضای شورا تاکید کردند که کارگروه‌های تخصصی شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه شامل امور آموزشی، امور پژوهشی و فناوری، امور دانشجویی فرهنگی و اجتماعی، امور مدیریت و پشتیبانی تشکیل شود، همچنین طرح ها و سیاست های راهبردی دانشگاه در زمینه توسعه رشته‌ها، ارتقای کیفیت واحد ها، بهبود ساختار مورد بحث قرار گرفت و نظارت بر تشکیل حضوری کلاس، برگزاری اردوها، برگزاری حضوری امتحانات، توسعه مراکز رشد واحدهای فناوری و نوآوری تاکید شد.

امتیاز :  ۴.۰۰ |  مجموع :  ۸

برچسب ها

    6.0.9.0
    V6.0.9.0