پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

از آنجا كه يكي از اهداف اصلي دانشگاه شكوفايي استعداد هاي آزاد جامعه مي باشد و اين امر ارتباط  نزديكي  با نحوه  زندگي و فعاليت هاي اجتماعي دانشجويان دارد به همين جهت در حوزه معاونت دانشجويي تلاش جمعي براي امين  رفاه  و  شرايط  متناسب با زندگي دانشجويي و بر اساس الگويبرنامه هاي  توسعه  ،  متكي است.

حوزه معاونت دانشجويي شامل 3 اداره كل به شرح ذيل مي باشد:

  • مدیریت امور دانشجویی
  • اداره تربیت بدنی
  • مرکز بهداشت ، درمان ومشاوره دانشجويي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
   
 
معاون دانشجویی
 
     
                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
   
ساسان معتقد
 (از 17 مهر 1398 تاکنون)     
                                                               
      
   
سعید ضیایی نژاد
 (از 15 اسفند 1390 تا 17 مهر 1398)     
                                               
 
     
   
رضا عزیزی
 (از 19 اسفند 1389 تا 1 مهر 1390)     
                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاريخ ايجاد : 1394/02/22 خلاصه
تاريخ ايجاد : 1394/02/22 خلاصه

 

مراحل ثبت­ درخواست در سامانه شوراي بررسي موارد خاص

 

الف- ورود به سايت  http://213.176.5.33/EDUS/Default.Aspx

ب‌-    ورود به سامانه شوراي بررسي موارد خاص

ج‌-    تكميل اطلاعات خواسته شده و الصاق مدارك مورد نياز (به شرح ذيل):

1-  مشخصات متقاضي و پرداخت وجه

2-  وضعيت تحصيلي

3-  جدول وضعيت نيم سال­هاي تحصيلي

4-  جدول موارد خاص

5-  مكاتبات مرتبط

6-  وضعيت فعلي متقاضي

7-  ثبت نهايي و دريافت كد رهگيري

  • تكميل موارد فوق الذكر و دريافت كد رهگيري نهايي الزامي مي­باشد.
  • اطلاعات و مشخصات خواسته شده را به صورت صحيح وارد نمايد در صورت احراز مغايرت اطلاعات ثبت شده مسئوليت كليه عواقب حقوقي آن برعهده متقاضي مي باشد.
  • در صورتي كه در هر مرحله اي دچار مشكل شده ايد مجددا براي ثبت درخواست اقدام ننمايد و از طريق آيتم پيگيري درخواست نسبت به بررسي و تكميل اطلاعات اقدام نمايد.
  • بعد از ثبت درخواست در سامانه شوراي بررسي موارد خاص اصل مستندات مربوطه را به كارشناس شوراي بررسي موارد خاص تحويل دهيد .  
  • نام فایل های اسکن شده را انگلیسی انتخاب و به حجم فایل توجه شود.
5.5.6.0
گروه دورانV5.5.6.0