پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

فهرست اصلی


  پیام معاونت دانشجویی

   حوزه معاونت دانشجويي

  از آنجا كه يكي از اهداف اصلي دانشگاه شكوفايي استعداد هاي آزاد جامعه مي باشد و اين امر ارتباط  نزديكي  با نحوه  زندگي و  فعاليت هاي اجتماعي دانشجويان دارد به همين جهت در حوزه  معاونت دانشجويي تلاش جمعي براي امين  رفاه  و  شرايط  متناسب با زندگي دانشجويي و بر اساس الگويبرنامه هاي  توسعه  ،  متكي است.

  حوزه معاونت دانشجويي شامل 3 اداره كل به شرح ذيل مي باشد:

  مدیریت امور دانشجویی

  اداره تربیت بدنی

  مرکز بهداشت ، درمان ومشاوره دانشجويي
   

  ضمناً كميته انضباطي و شوراي صنفي نيز زير نظر اين
   مدیریت فعاليت مي نمايند.

  سعید ضیائی نژاد

  معاونت دانشجویی


  اخبار حوزه معاونت دانشجویی    5.5.0.0
    گروه دورانV5.5.0.0