نام و نام خانوادگی: محمد محمدی

دانشکده: 
علوم پایه 

گروه آموزشی: 
ریاضی

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک: mohammadi@bkatu.ac.ir

شماره تماس:


تاریخ بروزرسانی: 1395/09/13
فایل های ضمیمه

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0