نام و نام خانوادگی: احمد کریمی

دانشکده:
علوم پایه

گروه آموزشی:
ریاضی

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک: karimi@bkatu.ac.ir

شماره تماس:

تاریخ بروزرسانی:
1395/12/02  
فایل های ضمیمه

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0