يکشنبه, 29 مرداد 1396

شماره تلفن های دانشگاه: 52731371 - 52721191 - 52721230


شماره تلفن های داخلی دانشگاه چاپ...

نام نام خانوادگي
نام واحد سمت  
ردیف تصویر نام و نام خانوادگي سمت نام واحد داخلي مستقیم
1 - خوابگاه برادران 2340
2 - سلف سرویس 2151
3 - سلف اساتید 2184
4 - بسیج دانشجویی 2240
5 - نگهبانی 2155
6 - زیراکس خصوصی 2110
7 - کیوسک 2341
8 علی آبرومند استاد گروه شیلات 2182
9 آذری آموزش کل 2322
10 نسیم آرمان استاد گروه مرتع و آبخیزداری 2133
11 آقاجاری خدمات رفاهی امور دانشجویی 2325
12 آقاجری دفتر ریاست دانشکده فنی و مهندسی 2244
13 آقایی تاسیسات 2149
14 اپرا امور اداری 2271
15 اجتهادی کارشناس آموزش دانشکده علوم پایه 2193
16 راهله احمدپور مدیر گروه زیست شناسی دانشکده علوم پایه 2190
17 احمدی پور کارشناس امور فارغ التحصیلان آموزش کل 2321
18 حمیدرضا اسمعیلی طاهری مدیر طرح و برنامه 2285
19 امین اصغری پری هیات علمی دانشکده فنی و مهندسی 2302
20 افشین امور مالی 2266
21 محسن امامی ریاست دانشکده دانشکده فنی و مهندسی 2262
22 علیرضا امیریان چکان مدیر گروه گروه مرتع و آبخیزداری 2140
23 اکبری مدیر امور مالی 2289
24 ایرانی امور مالی 2290
25 بابلی امور قراردادها 2282
صفحه1از8123456...8.بعدي.برو


DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0