سه‌شنبه, 25 مهر 1396

پیوندهای مفید


مناسبتها


اخبار روابط عمومی دانشگاه چاپ...Xml...

روابط عمومی 
کد خبر : ۲۷۸۹  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ 
 | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۲
کد خبر : ۲۷۸۸  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ 
 | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۲۳
کد خبر : ۲۷۸۷  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ 
 | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۳۱
کد خبر : ۲۷۸۳  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۶/۰۷/۰۲ 
 | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۲۵۱
کد خبر : ۲۷۸۱  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ 
 | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۱۶۴
کد خبر : ۲۷۸۲  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۶/۰۶/۳۰ 
 | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۱۸۹

پیوندهای مفید


پیوندهای مفید


نشریه خبری روابط عمومی

دوره سوم.سال دوم{از مهر 1394 تا......}
     
************************************************************************
دوره سوم.سال اول{از مهر 1393 تا شهریور 1394}
         
         
************************************************************************
 دوره دوم.سال اول{از فروردین 1391 تا اردیبهشت 1392}
   
************************************************************************
دوره اول.سال اول{ازفروردین 1388 تا شهریور 1388}
   


DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0