سه‌شنبه, 25 مهر 1396

فهرست اصلی
پیام معاونت دانشجویی

 حوزه معاونت دانشجويي

از آنجا كه يكي از اهداف اصلي دانشگاه شكوفايي استعداد هاي آزاد جامعه مي باشد و اين امر ارتباط 

نزديكي  با نحوه  زندگي و  فعاليت هاي اجتماعي دانشجويان دارد به همين جهت در حوزه  معاونت 

دانشجويي تلاش جمعي براي تامين  رفاه  و  شرايط  متناسب با زندگي دانشجويي و بر اساس الگوي
 
برنامه هاي  توسعه  ،  متكي است.

حوزه معاونت دانشجويي شامل 3 اداره كل به شرح ذيل مي باشد:

مدیریت امور دانشجویی

اداره تربیت بدنی

مرکز بهداشت ، درمان ومشاوره دانشجويي 

ضمناً كميته انضباطي و شوراي صنفي نيز زير نظر اين مدیریت فعاليت مي نمايند.


اخبار حوزه معاونت دانشجویی
DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0